kuno - geoip 0.6.2-dev Dependency status devDependency status

GeoIP binding for node

Dependency Changes Required Stable Latest Status
bindings ~1.2.1 1.2.1 1.2.1
debug ~2.2.0 2.2.0 2.2.0
is-object ~1.0.1 1.0.1 1.0.1
nan ~2.1.0 2.3.5 2.3.5
pangyp ~2.3.0 2.3.3 2.3.3