kuno - geoip 0.5.9-dev Dependency status devDependency status

GeoIP binding for node

Dependency Changes Required Stable Latest Status
bindings ~1.2.1 1.2.1 1.2.1
debug ~2.1.1 2.1.3 2.1.3
is-object ~1.0.1 1.0.1 1.0.1
nan ~1.7.0 1.7.0 1.7.0