kuno - geoip 0.5.9 Dependency status devDependency status

GeoIP binding for node

Dependency Changes Required Stable Latest Status
bindings ~1.2.1 1.2.1 1.2.1
debug ~2.2.0 2.2.0 2.2.0
is-object ~1.0.1 1.0.1 1.0.1
nan ~1.8.4 2.0.0 2.0.0